|

BARI ELECTRONIC, s.r.o.

DODÁVKA, MONTÁŽ, SERVIS

Elektrických zabezpečovacích systémov (EZS)
Kamerových systémov (KS)
100V ozvučovacích systémov

Školského rozhlasu s melodickým zvonením
Audio a video domových telefónov
Prístupových a dochádzkových systémov
Vysielačiek - CB rádiostaníc, antén a príslušenstva

PREDAJ

Fotopascí ScoutGuard
Akumulátorov - štartovacích, trakčných a gelových
Nabíjačiek akumulátorov CTEK

Ozvučovacej techniky

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

OPaOS - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (VTZ - Elektrických)