BARI ELECTRONIC s.r.o.
 
 
 

BARI ELECTRONIC, s.r.o.

DODÁVKA, MONTÁŽ, SERVIS

Elektrických zabezpečovacích systémov (EZS)
Kamerových systémov (KS)

Audio a video domových telefónov
Prístupových a dochádzkových systémov

Školského rozhlasu s melodickým zvonením

Ozvučovacej techniky

Rádiostaníc - vysielačiek (CB), antén a príslušenstva

Servis elektrónkových zosilňovačov

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

OPaOS - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (VTZ - Elektrických)