Profil - BARI ELECTRONIC s.r.o.
 
 
 

Profil

Firma BARI ELECTRONIC, s.r.o. bola založená v roku 2008. Vznik tejto spoločnosti bol pokračovaním činnosti fyzickej osoby. Konateľ firmy od roku 2005 pôsobil ako fyzická osoba v oblasti poskytovania technickej služby na ochranu majetku.


Naša spoločnosť je zameraná na zabezpečenie súkromnej majetkovej ochrany s primárnou orientáciou na elektrické zabezpečenie objektov. Toto zabezpečenie je založené na projektovaní, dodávke, montáži a servise Elektrických zabezpečovacích systémov (EZS) a Kamerových systémov (KS). 
Činnosť je prevádzaná na základe licencie udelenej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru (zákon č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti - poskytovanie technickej služby na ochranu majetku).

Firma BARI ELECTRONIC, s.r.o. taktiež vykonáva: 

- Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZ-E)

- ďalšie činnosti v odbore elektrotechniky a elektroniky ktoré sú uvedené na tejto stránke


Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovanie služieb najvyššej kvality, najdôležitejšia je pre nás spokojnosť našich zákazníkov. 

 

Ing. Boris Bari - konateľ spoločnosti