Služby - BARI ELECTRONIC s.r.o.
 
 
 

Služby

Upozornenie ! ! !

 

Montážne a servisné práce vykonávame iba v okresoch Košice a Košice - okolie ! ! ! 

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

Ponúkame Vám profesionálne elektrické zabezpečovacie systémy od českého výrobcu JABLOTRON. Sú určené pre zabezpečenie firiem, predajní, kancelárií, dvorov, výrobných priestorov, zdravotníckych zariadení, reštaurácií, rodinných domov, bytov, garáží a pod. 
Na tieto elektrické zabezpečovacie systémy zabezpečujeme projektovanie, dodávku, montáž, kompletný servis a vykonávanie pravidelných revízií. Elektrický zabezpečovací systém Vám navrhneme čo najoptimálnejšie po obhliadke objektu a zhodnotení miery rizika. 

Kamerové systémy (KS)

Ponúkame Vám profesionálne kamerové systémy, ktoré Vám zabezpečia ochranu majetku a uľahčia identifikáciu páchateľa.
Na tieto kamerové systémy zabezpečujeme projektovanie, dodávku, montáž, kompletný servis a vykonávanie pravidelných revízií. Medzi najrozšírenejšie projekty kamerových systémov patrí zabezpečenie firiem, obchodných a výrobných priestorov, verejných priestranstiev, parkovísk, reštaurácií, barov, diskoték, zdravotníckych zariadení,  ale aj rodinných domov, záhrad, bytov a iných priestorov. Našim cieľom je spokojnosť zákazníka a tak stále vychádzame z jeho individuálnych požiadaviek a dodávame riešenia "šité na mieru".

Revízie elektrických zariadení - OPaOS - Odborné priehliadky a odborné skúšky

Zabezpečujeme východiskové a periodické odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a platných technických noriem:

 

- Elektrických inštalácií do 1000V

- Bleskozvodov

- Elektrických pracovných strojov a prístrojov

- Elektrických spotrebičov

- Elektrického ručného náradia

Ďalej Vám ponúkame dodávku, montáž a servis:

- 100V ozvučovacích systémov

- Školského rozhlasu s melodickým zvonením
- Audio a video domových telefónov
- Prístupových a dochádzkových systémov
- Vysielačiek - CB rádiostaníc, antén a príslušenstva

- Servis elektrónkových, tranzistorových a hybridných profesionálnych audio zosilňovačov

- Servis rozhlasových ústrední

- Výroba profesionálnej audio kabeláže "na mieru" podľa požiadaviek zákazníka

Elektroinštalačné práce:

- Slaboprúdové inštalácie - štruktúrovaná kabeláž