Služby - BARI ELECTRONIC s.r.o.
 
 
 

Služby

Revízie elektrických zariadení

Revízie elektrických zariadení - OPaOS - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (VTZ - Elektrických)


Revízie elektrických zariadení - OPaOS - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vykonávame v rozsahu EZ-E-E2-A,B, v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

  • OPaOS elektrických inštalácií do 1000V
  • OPaOS bleskozvodov
  • OPaOS elektrických pracovných strojov a prístrojov
  • OPaOS elektrického ručného náradia
  • OPaOS elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky

Elektrické zabezpečovacie systémy a kamerové systémy

V rámci Licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 zákona č. 473/2005 Z.z. na nami ponúkané Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) a Kamerové systémy (KS) zabezpečujeme:

  • projektovanie
  • dodávku
  • odbornú montáž
  • kompletný servis
  • revízie


Ponúkame Vám vypracovanie cenovej ponuky


V prípade záujmu Vám vypracujeme cenovú ponuku na elektrický zabezpečovací systém alebo kamerový systém, na základe Vašich požiadaviek a technických údajov o objekte. K tomu je potrebné, aby ste nám zaslali náčrt objektu - pôdorys. Ak má objekt viac poschodí je potrebné zaslať pôdorys každého poschodia,  ktoré plánujete zabezpečiť. V prípade,  že je potrebné zabezpečiť len časť objektu, zreteľne ju v náčrte vyznačte. 
Nákres musí obsahovať: vonkajšie rozmery objektu, rozmery jednotlivých miestností, umiestnenie a rozmery všetkých okien, dverí, názvy jednotlivých miestností, umiestnenie elektrických rozvádzačov a iných rozvodov. V náčrte označte hlavné vchodové dvere, ktorými sa bude do objektu vchádzať a taktiež iné vchody do objektu (napr. z dvora, zo záhrady, z terasy a pod.). Náčrty objektu nám zašlite na mailovú adresu barielectronic@barielectronic.sk ako prílohu vo formáte JPEG, nezabudnite do mailu doplniť popis objektu poprípade výsvetlivky k náčrtu a Vaše požiadavky. 
V prípade že "počítač nie je Vašim kamarátom", môžete nám poslať podklady na vypracovanie cenovej ponuky aj klasickou poštou, náčrt objektu môže byť nakreslený aj voľnou rukou a obyčajnou ceruzkou. V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 0915 943776. 
Po obdržaní všetkých potrebných podkladov Vám vypracujeme cenovú ponuku, ktorú je možné následne upraviť podľa Vašich predstáv a možností. 

V prípade, že nemáte čas a chuť sa zaoberať kreslením objektu, zasielaním popisov, požiadaviek a pod., ponúkame Vám možnosť obhliadky objektu, kedy Vás náš projektant navštívi, obhliadne objekt a poznamená si všetko čo je potrebné k optimálnemu zabezpečeniu objektu a vytvoreniu cenovej ponuky. V tomto prípade sa však platí doprava k Vášmu objektu a späť, a to 0,36 € vrátane DPH, za každý kilometer. Cenu dopravy si môžete jednoducho vypočítať, vyrážame zo sídla firmy v Moldave nad Bodvou.